Varetægtsfængsling

Varetægtsfængsling bruges desværre meget ofte i Danmark, hvis sagen er blot en smule alvorlig. Varetægtsfængsling betyder, at man sidder fængslet, mens politiet efterforsker sagen. Som regel sker der varetægtsfængsling for at forhindre, at den mistænkte ødelægger opklaringen af sagen, fx. ved at tale med medgerningsmænd eller vidner.


En varetægtsfængsling kan maksimalt vare 4 uger af gangen. Så skal politiet enten løslade personen eller anmode om at få fængslingen forlænget. Hvis politiet ønsker at forlænge fængslingen, så skal de til en fristforlængelse i retten redegøre for, hvor langt de er kommet med efterforskningen, hvad der mangler, og hvorfor de mener, fængslingen stadig er nødvendig. Både vi og klienten er med i retten til fristforlængelserne.


Retsmøder i forbindelse med varetægtsfængsling bliver meget ofte holdt for lukkede døre. Det betyder, at vi ikke må fortælle familie og venner om sagen.


Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor længe man kan sidde varetægtsfængslet. Dog må man aldrig sidde længere tid end den straf, man risikerer at få, hvis man bliver dømt.


Vi er meget bevidste om, at varetægtsfængsling er utroligt hårdt, både for den der sidder fængslet og for de pårørende. Derfor presser vi altid på, for at efterforskningen i de sager bliver færdig så hurtigt som muligt.

Advokatkontoret Bagge & Grønfeldt | Gammel Kongevej 1, 2. sal, 1610 København V | telefon: 38 33 17 16 | fax: 38 33 46 03 | email: bagge@baggelaw.dk
Design: NR41.dk